درباره ام about me

my colors رنگ ها یم

صداهایم my sounds

حرف هایم my words

تازه هایم my news

لینک هایم my links

But it is replica watches undeniable that, if replica watches uk not the price factor, more people still prefer a href="http://www.toprolexreplicauk.co.uk">rolex replica uk precious metal watch, wear replica rolex more face, it seems more hedge.
آغاز دوباره نوشته شده در 14 اردیبهشت 1391

 

آغاز دوباره

باید زودتر از اینها می شد...

دیر شد ...

ولی شد! وب‌سایتم رو می گم! به روز رسانی شد. با شکل و شمایل تازه؛ دوباره به دنیا آمدم؛ با دستی پرتر؛ با تجربه‌ی بیشتر (که هنوز کمه!) و با آرمان‌ها و هدف‌های درشت‌تر.

چیزهایی رو شناختم و با خیلی‌های دیگه در چالشم! شناختم که باید رفت.باید رسید. به یک سفر طــــــــولانی ، برای رسیدن؛ به خود رسیدن. به جایی که همه‌چیز همونجاست؛ آرامش، امنیت،‌ شادی،‌ کار خوب،‌حرفه‌ی خوب  و شاید همه‌ی زندگی همونجاست.

و همه‌ی تلاشم اینه که همسفر خوبی باشم. یعنی همونی که باید باشم!

راستی به سرای جدیدم خوش اومدین. :)

Humans are a creature that uk replica watches can discover beauty and create beauty. Different materials, different replica watches uk combinations of technology, different technologies to swiss replica watches show people in order to replica watches achieve different aesthetic needs. Now different types of watches, may represent a different function and shape, from a certain point of view, also represents the people of different aesthetic.