درباره ام about me

my colors رنگ ها یم

صداهایم my sounds

حرف هایم my words

تازه هایم my news

لینک هایم my links

مدیر هنری نوشته شده در 12 فروردین 1392

هنر، نمایاندن یک حس است؛‌نمایشی از درون یک هنرمند. گاه به وجد می‌آورد ،‌گاه غمگین می‌کند یا شاد و گاه ...

هنر گاهی فقط برای هنر است و زمانی پیامی برای مخاطب.

و کار ما اینگونه آغاز می شود؛‌جایی که باید حسی نمایان گردد؛ جای رویش ایده،‌جای خلاقیت،‌جای نو بودن،‌جای همراهی ایده تا اجرای درست،‌جای شناخت و تاثیر بر مخاطب.

جایی که باید پیام سازوبرگ تبلیغات و بازاریابی به زبان دیداری و شنیداری ترجمه شود( و در دنیای کنون شاید به پنج حس مخاطب).

و این ممکن است تنها با دانش، تجربه و آموزش‌های دیروز و امروز.

جایی که باید از گذشته بدانیم و هنوز و آینده. که بدانیم « چه را کی،‌کجا و چگونه بگوییم».

و مفتخریم که در این راه تلاش می‌کنیم، برای فرهنگ خوب ایرانی، برای دانش دیداری ایرانی، برای درست دیدن ، دیده‌شدن،‌ ‌برای نو بودن، پیروز ماندن، و برای یک فکر خوب.

 

* نوشته ای از من در ( بخش مدیر هنری آتلیه گرافیک ) وب سایت «گروه تبلیغاتی بانک هنر» 

http://artbank.ir